Условия за ползване

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата на MarketPro.bg

 

Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма Рудимпекс ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Методи Кусев  31 вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с Булстат BG202216212, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.MarketPro.bg. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

  

Регистрация

Регистрацията е препоръчителна, но не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

 

Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

Условия за поръчка на стоки

Поръчка

Доставката на стоки от Marketpro.bg  чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

 

Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на Marketpro.bg задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. Marketpro.bg си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина Marketpro.bg , ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на Marketpro.bg  е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

 

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

 

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента.

 

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

 

Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина Marketpro.bg , е до два работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България е 5 лв. за пратки до 1 кг и се изчислява в реално време на сайта в зависимост от теглото на продуктите за пратки над 1 кг.

 

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на Marketpro.bg е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка. Всички стоки, поръчани през интернет магазина www.Rudimpex.com, са застраховани.

 

Условия и начини на плащане

наложен платеж

При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

 

банкова карта – от онлайн системата за картови разплащания

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:

  

Marketpro.bg приема плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V PAY.

       

Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола).

Допълнителна информация за чуждестранни клиенти

Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

 

Максималната сума за плащане, допустима с едно плащане с карта е 10 000 лева.

 

Клиентите извън България също носят отговорност за всички вносни мита, квоти, разрешителни, ограничения продукт и други местни изисквания. Препоръчваме Ви да проверите най-новите, приложими изискванията на местното законодателство, преди да направите поръчка.

 

Валидиране на кредитна карта

Всички картодържатели на кредитна / дебитна карта са обект на проверка и оторизиране от издателя на картата. Ако издателят на Вашата карта откаже плащане, или по някаква причина не разреши плащане, Вие ще бъдете уведомен за това незабавно.

 

При проверка на искане за поръчани стоки или услуги, ние може да използваме Вашата информация за предотвратяването и разкриването на измами. Една от причините, поради които можем да разкрием Вашия адрес и пощенски код е да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато разкриваме Вашата информация, тя ще остане защитена. Ако смятате, че Вашите данни не са верни, може да ги коригирате, съгласно нашата политика за защита на личните данни.

 

Защита на картовите данни

По време на процеса на проверка за автентичност, персоналът на магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.

 

За предотвратяване на измами, при плащания с карта Visa или MasterCard, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови Организации:

 

Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра, обработващ плащането.

Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждане на CVV код

В допълнение, за утвърждаването Ви като законен картодържател, нашият сървър на плащане поддържа схеми за разпознаване на автентичността на Visa и MasterCard - Verified by VISA или MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

по банков път

При избор на начин на плащане „по банков път”, след като клиентът направи поръчка, се генерира оферта с номер. Клиентът извършва банков превод по сметка на MarketPro.bg, като цитира номера на офертата като основание за превода. Валидността на офертата е три работни дни.

 

Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която MarketPro.bg е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура и гаранционна карта, както и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

 

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата на MarketPro.bg

  

Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма Рудимпекс ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Методи Кусев  31 вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с Булстат BG202216212, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.MarketPro.bg. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

  

Регистрация

Регистрацията е препоръчителна, но не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

 

Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

Условия за поръчка на стоки

Поръчка

Доставката на стоки от MarketPro.bg чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

 

Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на MarketPro.bg задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. MarketPro.bg си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.MarketPro.bg, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на MarketPro.bg е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

 

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

 

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента.

 

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

 

Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.MarketPro.bg, е до два работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България е 5 лв. за пратки до 1 кг и се изчислява в реално време на сайта в зависимост от теглото на продуктите за пратки над 1 кг.

 

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на MarketPro.bg е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка. Всички стоки, поръчани през интернет магазина www.MarketPro.bg, са застраховани.

 

Условия и начини на плащане

наложен платеж

При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

 

банкова карта – от онлайн системата за картови разплащания

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:

 

 

MarketPro.bg приема плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V PAY.

  

Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола).

Допълнителна информация за чуждестранни клиенти

Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

 

Максималната сума за плащане, допустима с едно плащане с карта е 10 000 лева.

 

Клиентите извън България също носят отговорност за всички вносни мита, квоти, разрешителни, ограничения продукт и други местни изисквания. Препоръчваме Ви да проверите най-новите, приложими изискванията на местното законодателство, преди да направите поръчка.

 

Валидиране на кредитна карта


Call us